18 مرداد, 1389
Wav player ساختن MP3 player با میکروکنترلر AVR

Wav player ساختن MP3 player با میکروکنترلر AVR

Visits: 705آیا فکر می کنید که میشه با avr یک Mp3 player ارزان درست کرد من این کار را با یک ATmega 8L انجام داده ام […]