15 مرداد, 1389

ثبات های عمومی ریزپردازنده 8086/8088

بازدیدها: 90 همانطوریکه اشاره شد ریزپردازنده 8086/8088 یک ریزپردازنده 16 بیتی است. پس ثبات های عمومی آن 16 بیتی است و می توانند همزمان 16 بیت […]