6 خرداد, 1389

شمارنده سه رقمی همراه با بوق

بازدیدها: 122به نام خدا عملکرد این برنامه به این صورت می باشد که کلید وصل شده به مدار، با هر بار فشار دادن یک عدد به […]