30 مرداد, 1400
خازن سرامیکی

X7R ، X5R راهنمای مختصر انواع خازن های سرامیکی

بازدیدها: 552توضیحات مختصری در مورد کدهای خازن های سرامیکی که شاید برای برخی سوال باشد. کد کد سه کاراکتری با فرمت حرف-شماره-حرف برای خازن های دی […]