28 دی, 1390
دمپر

دمپر خودکار موتورخانه Vent Damper

بازدیدها: 77یکی از مهمترین راههای هدر رفت حرارت و مصرف بی مورد سوخت در تاسیسات حرارتی ساختمان، خروج حجم عظیمی گازهای حاصل از احتراق از دودکش […]