6 مرداد, 1389

مقاله ای در مورد اصول اولیه و عملکرد آی سی های CMOS

بازدیدها: 3 مقدمه یکی از مهمترین وقایع تاریخ مدارهای الکترونیکی دیجیتال پیشرفتی بود که در دهه 1960به دست آمد و تکنولوژی نام COMSنام گرفت.آی سی های […]
6 مرداد, 1389

اطلاعاتی راجع به آیسی ها سری 74

بازدیدها: 2 این آیسی ها در نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند. نوع TTL و CMOS این آیسی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است. […]