20 بهمن, 1390

کتاب لاتین کنترل مدرن Modern Control Systems-12th Edition

Visits: 215کتاب کنترل مدرن نوشته Richard C. Dorf Robert H. Bishop شامل 1112 صفحه PDF و ویرایش 12 می باشد. حجم اصلی کتاب 136 مگابایت می […]
20 بهمن, 1390

کتاب لاتین Modern Control Systems Solution Manual

Visits: 33کتاب کنترل مدرن نوشته Richard C. Dorf و  Robert H. Bishop شامل 730 صفحه PDF می باشد. این کتاب بیشتر به حل مسایل و تمرین […]