8 مرداد, 1392
پروژه ساعت دیواری دیجیتال به همراه تاریخ شمسی و دما با avr

پروژه ساعت دیواری دیجیتال به همراه تاریخ شمسی و دما با avr

Visits: 1203ساعت دیواری دیجیتال به همراه تاریخ شمسی و دما با avr ساعت دیواری دیجتال با قابلیت نمایش ساعت و دقیقه، دمای اتاق، تاریخ شمسی، روز […]