18 دی, 1390

معرفی میکرو کنترلرهای خانواده AVR

بازدیدها: 40میکرو کنترلرهای خانواده AVR معرفی میکروکنترلرهای خانواده AVR از سری مباحث درس اصول میکرو کامپیوترها زیر نظر استاد دکتر رحمتی.