4 آبان, 1391
تیونر دیجیتال برای امواج AM-FM با استفاده از آیسی Si4734-35

تیونر دیجیتال برای امواج AM-FM با استفاده از آیسی Si4734-35

Visits: 889آی سی Si4734/35 اولین ای سی دیجیتال cmos گیرنده امواج رادیویی AM/FM/SW/LW میباشد که کلیه ادوات و بخش های لازم برای پردازش امواج رادیویی از […]