20 مرداد, 1389

ugn3503 سنسور اثر هال مغناطیس

Visits: 357در این بخش به معرفی سنسور ugn3503 اثر هال مغناطیس میپردازیم اساس کار در این سنسور بدین صورت میباشد در حالت عادی در صورتی که […]