21 بهمن, 1388

کامپایلر 8051 (زبان اسمبلی)

بازدیدها: 72 کار با این کامپایلر بسیار ساده می باشد، ابتدا برنامه را به زبان اسمبلی نوشته و سپس فایل را در آدرسی ذخیره می کنیم […]