1 مهر, 1389

درایور موسفت (دیتا شیت)

Visits: 29درایور موسفت
18 مرداد, 1389

درایور موسفت

Visits: 51راه‌اندازی موسفت های قدرت به نظر راحت می رسد این ترانزیستورها دارای یک پایه گیت هستند که با اعمال ولتاژ می توان ترانزیسترو را خاموش […]