1 مهر, 1389

درایور موسفت (دیتا شیت)

بازدیدها: 24درایور موسفت
18 مرداد, 1389

درایور موسفت

بازدیدها: 45راه‌اندازی موسفت های قدرت به نظر راحت می رسد این ترانزیستورها دارای یک پایه گیت هستند که با اعمال ولتاژ می توان ترانزیسترو را خاموش […]