20 مرداد, 1390

آدرسهای سخت افزاری MAC مک (Media Access Control)

Visits: 292کلمه MAC مخفف عبارت Media Access Control می باشد، که معنی این عبارت کنترل  دسترسی به رسانه ها  می باشد.  آدرس های MAC  را  جزء […]