24 بهمن, 1393
پروژه تایمر-ساعت نجومی (فتوسل بدون نور)

پروژه تایمر-ساعت نجومی (فتوسل بدون نور)

Visits: 1130تایمر و ساعت نجومی یا فتوسل بدون نور این پروژه بدون نیاز به دریافت نور می تواند بر اساس تاریخ، ساعت، عرض جغرافیایی و طول […]