15 شهریور, 1390

مدل مرجع ISO/OSI

Visits: 54تبادل داده ها در یک محیط شبکه ای، مبتنی بر استانداردهایی می باشد. یکی از این استانداردها، استانداردی به نام OSI است که از طریق […]
20 مرداد, 1390

آدرسهای سخت افزاری MAC مک (Media Access Control)

Visits: 290کلمه MAC مخفف عبارت Media Access Control می باشد، که معنی این عبارت کنترل  دسترسی به رسانه ها  می باشد.  آدرس های MAC  را  جزء […]