21 بهمن, 1388

مروري بر ريزپردازنده هاي 80×86 اينتل

بازدیدها: 30 ريزپردازنده هاي اوليه اينتل اينتل اولين CPU تك تراشه اي را كه ريزپردازنده خوانده شد طراحي و روانه بازار كرد. اين پردازنده 4004 ناميده […]
21 بهمن, 1388

ساختار سه باسه

بازدیدها: 3 CPU واحد حافظه و وسايل ورودي/خروجي بايد بنوانند با هم ارتباط برقرار كنند. مثلا CPU بايد بتواند معين كند كه كدام خانه حافظه بايد انتخاب […]