20 آذر, 1389

کتاب زبان اصلی راهنمای شیرها Skousen Valve Handbook

Visits: 89این کتاب که زبان انگلیسی می باشد در 9 فصل کامل در مورد عملگر ها (انواع شیرها) تهیه و تنظیم شده است. به احتمال زیاد نویسنده […]