22 مهر, 1390

پروتکل شبکه MODBUS

بازدیدها: 1050MODBUS یک پروتکل ارتباطی است و اولین بار توسط شرکت MODICON به بازار عرضه شد.کاربرد اولیه ان در PLC ها بود اما به تدریج به […]