21 بهمن, 1388

کامپایلر 8051 (زبان اسمبلی و سي ASM , C)

Visits: 130 اين كامپايلر هم زبان c و هم زبان اسمبلي را كامپايل مي كند.