19 مرداد, 1390

مجله نویــز شماره ۸

Visits: 20 مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز سال دوم – شماره هشتم – تیر ۱۳۹۰
13 مرداد, 1390
برنامه نویسی پروتکل RC5 به زبان C با

برنامه نویسی پروتکل RC5 به زبان C با میکروکنترلر AVR (کدویژن)

Visits: 465هدف از انجام این پروژه آشنایی با پروتکل RC5 و نحوی ارسال و دریافت اطلاعات می باشد. از آنجایی که توابع این پروتکل در کامپایلر […]
13 مرداد, 1390

پروتکل RC5 به زبان C با میکروکنترلر AVR (کدویژن)

Visits: 122دانلود سورس کدها و مقاله طراحی و برنامه نویسی پروتکل RC5 به زبان C با میکروکنترلر AVR (کدویژن)