20 بهمن, 1388

آموزش نرم افزارProteus 7.2

Visits: 389 توضيح مختصري در مورد كار كردن با اين برنامه نوشته ام اميدوارم هستم كه كارآمد باشد. نكته: اين توضيحات كل برنامه نيست بلكه در […]