15 شهریور, 1390

مجله نویــز – شماره 9

بازدیدها: 47 مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز سال دوم – شماره نهم – شهریور ۱۳۹۰ – تکنولوژی های نوین ۱- حافظه embed با توان بسیار […]
19 مرداد, 1390

مجله نویــز شماره ۸

بازدیدها: 18 مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز سال دوم – شماره هشتم – تیر ۱۳۹۰