3 شهریور, 1392
پروژه خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr

پروژه خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr

Visits: 2133خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr اندازه گیری ظرفیت خازن از 1pF تا 1uF، سلف از 1nH تا 1H و فرکانس از 1Hz […]
1 اردیبهشت, 1391
پروژه اندازه گیری ظرفیت خازن و سلف با AVR

پروژه اندازه گیری ظرفیت خازن و سلف با AVR

Visits: 586در این پروژه با استفاده از میکروکنترلر AVR مداری طراحی شده است که می تواند مقدار یک خازن یا یک سلف را اندازه گیری نماید. […]