12 مرداد, 1391
پروژه شمارش افراد با سنسور مادون قرمز و avr

پروژه شمارش افراد با سنسور مادون قرمز و avr

Visits: 802شمارش افراد با سنسور مادون قرمز و avr این پروژه در اصل یک شمارنده می باشد که می توان عبور مرور افراد از یک گیت […]