18 مرداد, 1390

LAN و توپولوژی های شبکه

بازدیدها: 23استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده و سازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند. هر شبکه کامپیوتری باید […]
21 بهمن, 1388

فیبر نوری

بازدیدها: 30 فیبر نوری ، برای انتقال داده‌ها از طریق تارهای سیلکون، از پالسهای نور بهره می‌گیرد پس از اختراع لیزر در سال ۱۹۶۰ میلادی،اندیشه به […]