22 مهر, 1390

پروتکل شبکه HART پاورپوینت Highway Addressable Remote Transducer

Visits: 72آنچه که باید مورد پذیرش متقابل قرار گیرد آن است که چگونه اطلاعات رمزگذاری شوند ، یعنی گیرنده باید قادر به فهم آنچه فرستنده می […]