25 بهمن, 1390

هندبوک شیرهای کنترل CONTROL VALVE HANDBOOK

Visits: 45این کتاب در قالب یک فایل PDF و به زبان انگلیسی می باشد که دارای 296 صفحه است و در مورد انواع شیرها است. برای […]