15 مرداد, 1389

کلیات ریزپردازنده 68000

Visits: 49 1-1)مقدمه وجود ريزپردازنده‌هاي پرقدرت و تراشه‌هاي كمكي مربوط مديون تكامل سريع فن ساخت مدارهاي مجتمع در اين اواخر مي باشد.با ايجاد ترانزيستورهاي نيمه‌هادي با […]