16 اردیبهشت, 1389

کار با LCD کاراکتری یا متنی به زبان C

Visits: 4733به نام خدا  در این قسمت ما به آموزش LCD های کاراکتری خواهیم پرداخت. و توضیح می دهیم که چگونه LCD را به میکرو کنترلر […]