کتاب های رشته برق

26 دی, 1390

کتاب کنترل اتوماتیک

Visits: 31فصل اول: مقدمه١- هدف از یادگیری فن کنترل٢- مفاهیم اولیه و انواع سیستم های کنترلفصل دوم: مبانی رياضینواع سيستم های کنترترل١- مفهوم متغير مختلط٢- تبديل […]