3 شهریور, 1392
پروژه خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr

پروژه خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr

Visits: 2137خازن سنج و سلف سنج-LC متر با avr اندازه گیری ظرفیت خازن از 1pF تا 1uF، سلف از 1nH تا 1H و فرکانس از 1Hz […]